Commercial Projects

نقاشی سه بعدی

نقاشی دگرگون یا نقاشی سه بعدی را بیشتر روی زمین دیده‌اید. ولی این سبکِ آثار، تنوع زیادی دارد و می‌توانیم روی سطوح مختلف اجرایش کنیم. کارکردهای متنوعی هم دارد، از کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا دکوراسیون و فضاسازی.

استیکر سه بعدی

استیکر سه بعدی همان نقاشی سه بعدی است اما به صورت چاپ شده. طراحی آنها را به صورت دیجیتال انجام می‌دهم و بعد از چاپ روی متریال خاص، روی سطوح مورد نظر نصب می‌کنیم.

گرافیک محیطی

آثار دیگری هم اجرا کرده‌ام که تکنیک اصلی آن همان طراحی دگرگون است. این آثار تلفیقی از نقوش و نوشته هایی است که روی سطوح مختلف اجرا می‌کنیم و از زاویه ای خاص به درستی دیده می‌شوند.

 دکور و سازه‌های دکوری

نقاشی دگرگون یا نقاشی سه بعدی را بیشتر روی زمین دیده‌اید. ولی این سبکِ آثار، تنوع زیادی دارد و می‌توانیم روی سطوح مختلف اجرایش کنیم. کارکردهای متنوعی هم دارد، از کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا دکوراسیون و فضاسازی.

مجسمه و چیدمان

استیکر سه بعدی همان نقاشی سه بعدی است اما به صورت چاپ شده. طراحی آنها را به صورت دیجیتال انجام می‌دهم و بعد از چاپ روی متریال خاص، روی سطوح مورد نظر نصب می‌کنیم.

نور و سایه

آثار دیگری هم اجرا کرده‌ام که تکنیک اصلی آن همان طراحی دگرگون است. این آثار تلفیقی از نقوش و نوشته هایی است که روی سطوح مختلف اجرا می‌کنیم و از زاویه ای خاص به درستی دیده می‌شوند.

گرافیک و هنر دیجیتال

نقاشی دگرگون یا نقاشی سه بعدی را بیشتر روی زمین دیده‌اید. ولی این سبکِ آثار، تنوع زیادی دارد و می‌توانیم روی سطوح مختلف اجرایش کنیم. کارکردهای متنوعی هم دارد، از کمپین‌های تبلیغاتی گرفته تا دکوراسیون و فضاسازی.

Scroll to top