مجسمه و چیدمان C

میز خطای دید ریورسپکتیو

نام اثر: میز خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: حجم‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد:  ۳×۴ ارتفاع ۱

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

مجسمه‌های دومنظری

نام اثر: مجسمه‌های دومنظری

تکنیک استفاده شده: حجم‌های دومنظری

ابعاد: ۱۰ cm

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

دایناسور خطای‌دید ریورسپکتیو

نام اثر: دایناسور خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: سازه‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد: ۵ متر‌مربع

ویژگی خاص:  استفاده از تکنیک ریورسپکتیو در ابعاد بزرگ روی حجم دارای بافت

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

تابلو خطای‌دید ریورسپکتیو

نام اثر: تابلو خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: سازه‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد: ۵ متر‌مربع

ویژگی خاص:  استفاده از تکنیک ریورسپکتیو در ابعاد بزرگ روی تابلو

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

مجسمه خطای دید دومنظری ایران و یوز ایرانی

نام اثر: مجسمه دو منظری خطای دید ایران و یوز ایرانی

تکنیک استفاده شده: مجسمه (چیدمان) چند‌منظری

ابعاد: عرض ۱۳۰ طول ۱۳۰ ارتفاع ۳۰۰

ویژگی خاص:  استفاده از چندصد مدادرنگی برای چیدمان که در کنار هم تشکیل دو تصویر رامی‌دهند

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹چ

هنر نور وسایه

نام اثر: هنر نور وسایه

تکنیک استفاده شده: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویر

ابعاد: ۹ مترمربع

ویژگی خاص: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویر

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

مجسمه دو وجهی خطای دید علی و فاطمه

نام اثر: مجسمه دو وجهی خطای دید علی و فاطمه

تکنیک استفاده شده: مجسمه دو منظری

ابعاد:  ۲×۲ متر ارتفاع ۲ متر

ویژگی خاص: این مجسمه به گونه ای طراحی شده که از دو زاویه مختلف ۲ اسم متفاوت را میبینیم ،همچنین به صورت گردون و متحرک طراحی شده که با چرخش آن ما اسامی علی و فاطمه را میبینیم.

محل اجرا: قم – ایران

سال اجرا: ۱۳۹۵

سفارش دهنده: موسسه فرهنگی حدیث نور

توضیحات: 

هنر نور وسایه (رویداد ایده بازار)

نام اثر: هنر نور وسایه شرکت ایده بازار

تکنیک استفاده شده: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویر

ابعاد: ۲۰×۲۰ ارتفاع ۵۰

ویژگی خاص: استفاده از نور و سایه و ایجاد تصویر

محل اجرا: تهران – دانشگاه امیرکبیر

سال اجرا: ۱۳۹۳

سفارش دهنده: شرکت ایده بازار

Scroll to top