گرافیک محیطی C

سنگ معلق خطای دید

نام اثر: سنگ معلق خطای دید

تکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکن

ابعاد:  ۲/۵×۱/۵ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

نقاشی دگرگون چند سطحی من خود خوشحالی‌ام

نام اثر: من خود خوشحالی‌ام

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحی

ابعاد:  ۳۶ مترمربع

ویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیم

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

نقاشی سه بعدی بلک لایت زیر دریا

نام اثر: نقاشی بلک لایت زیر دریا

تکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)

ابعاد: ۷۰ مترمربع

ویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو وی

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: این پروژه در مجموعه رویاپارک انجام شده که شامل نقاشی با رنگ یو وی است. تصاویری که می‌بینید بخش کوچکی از نقاشی های بخش تاریک رویاپارک است. این بخش شامل نقاشی های متعددی است که داستان سفر از درون کهکشان ها به اعماق دریاها را روایت میکند. بیننده ها در این بخش تجربه منحصر به فرد دیدن نقاشی های خاص سه بعدی در نور uv را تجربه میکنند. 

نقاشی سه بعدی بلک لایت جنگل

نام اثر: نقاشی سه بعدی بلک لایت جنگل

تکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)

ابعاد: ۷۰ مترمربع

ویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو وی

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: این پروژه در مجموعه رویاپارک انجام شده که شامل نقاشی با رنگ یو وی است. تصاویری که می‌بینید بخش کوچکی از نقاشی های بخش تاریک رویاپارک است. این بخش شامل نقاشی های متعددی است که داستان سفر از درون کهکشان ها به اعماق دریاها را روایت میکند. بیننده ها در این بخش تجربه منحصر به فرد دیدن نقاشی های خاص سه بعدی در نور uv را تجربه میکنند. 

نقاشی دگرگون چند سطحی ایران

نام اثر: ایران

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحی

ابعاد:  ۱۵ مترمربع

ویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیم

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

نقاشی سه بعدی بلک لایت کهکشان

نام اثر: کهکشان 

تکنیک استفاده شده: نقاشی با رنگ یو وی(بلک لایت)

ابعاد: ۴۵ مترمربع

ویژگی خاص: نقاشی با رنگ یو وی

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: این پروژه در مجموعه رویاپارک انجام شده که شامل نقاشی با رنگ یو وی است. تصاویری که می‌بینید بخش کوچکی از نقاشی های بخش تاریک رویاپارک است. این بخش شامل نقاشی های متعددی است که داستان سفر از درون کهکشان ها به اعماق دریاها را روایت میکند. بیننده ها در این بخش تجربه منحصر به فرد دیدن نقاشی های خاص سه بعدی در نور uv را تجربه میکنند. 

تابلوی خطای دید کلاژ همشهری جوان

نام اثر: تابلوی خطای دید کلاژ همشهری جوان

تکنیک استفاده شده: تابلوی خطای دید کلاژ شده با  استفاده از ۳۰۰ تکه از مجله همشهری جوان

ابعاد:  ۳۰ مترمربع

ویژگی خاص: 

محل اجرا: دفتر مجله همشهری جوان

سال اجرا: ۱۳۹۴

سفارش دهنده: مجله همشهری جوان

نقاشی دگرگون سه‌بعدی پارک هنرمندان

نام اثر: نقاشی سه‌بعدی پارک هنرمندان

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون اجرا شده با استفاده از رنگ اکرولیک

ابعاد:  ۱۱۰ مترمربع

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران-پارک هنرمندان 

سال اجرا: ۱۳۹۲

سفارش دهنده: شهرداری تهران

تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ DOWN

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحی

ابعاد:  ۲۵ مترمربع

ویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیم

محل اجرا: تهران – مجتمع تیراژه ۲

سال اجرا: ۱۳۹۰

سفارش دهنده: مجتمع تیراژه ۲

تابلوی خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه۲ EXIT2

نام اثر: تابلو خطای دید راهنمای پارکینگ تیراژه ۲

تکنیک استفاده شده: نقاشی سه بعدی دگرگون چند سطحی

ابعاد:  ۲۰ مترمربع

ویژگی خاص: این اثر با طراحی دگرگون وچند سطحی اجرا شده که از نقطه دید مشخص شده شکل واحدی رو میبینیم

محل اجرا: تهران – مجتمع تیراژه ۲

سال اجرا: ۱۳۹۰

سفارش دهنده: مجتمع تیراژه ۲

Scroll to top