دکور و سازه های دکوری C

میز خطای‌دید معلق

نام اثر: میز خطای دید معلق

تکنیک استفاده شده: سازه های غیر‌ممکن

ابعاد:  ۱×۳/۵ ارتفاع ۱

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

میز خطای دید ریورسپکتیو

نام اثر: میز خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: حجم‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد:  ۳×۴ ارتفاع ۱

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

استند آینه مثلث بی‌نهایت

نام اثر: استند آینه مثلث بی‌نهایت

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۵۰× ۸۰ارتفاع ۱۵۰

ویژگی خاص: 

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

کهکشان بی‌نهایت

نام اثر: کهکشان بی‌نهایت

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۲ × ۳ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: نورپردازی سقف وتشکیل تصاویر تا بی‌نهایت

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

دنیای کروی (نمایش سه‌بعدی در آینه)

نام اثر: دنیای کروی

تکنیک استفاده شده: تشکیل و تکمیل تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه روی هم

ابعاد: ۳ × ۳/۵ ارتفاع ۳

ویژگی خاص: وضعیت غیر معمول آینه‌ها ،ابعاد غیرمعمول آینه‌ها ، ایجاد تصاویر و نمایش بی‌نهایت همراه صدا

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات: 

تالار آینه(دالان بی‌نهایت)

نام اثر: تالار آینه(دالان بی‌نهایت)

تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر در آینه‌های روبه‌روی هم تا بی‌نهایت

ابعاد: ۸ مترمربع در ارتفاع ۴ متر

ویژگی خاص: ساخت دکور و تکرار آن در آینه ‌های قرار گرفته به حالت شش ضلعی

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان

توضیحات:

دایناسور خطای‌دید ریورسپکتیو

نام اثر: دایناسور خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: سازه‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد: ۵ متر‌مربع

ویژگی خاص:  استفاده از تکنیک ریورسپکتیو در ابعاد بزرگ روی حجم دارای بافت

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

تابلو خطای‌دید ریورسپکتیو

نام اثر: تابلو خطای‌دید ریورسپکتیو

تکنیک استفاده شده: سازه‌های ریورسپکتیو(پرسپکتیو معکوس)

ابعاد: ۵ متر‌مربع

ویژگی خاص:  استفاده از تکنیک ریورسپکتیو در ابعاد بزرگ روی تابلو

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

استند آینه مکعب بی‌نهایت

نام اثر: استند آینه مکعب بی‌ٰنهایت

تکنیک استفاده شده: تکرار تصاویر تا بی‌نهایت در آینه‌های روبه‌روی هم

ابعاد: ارتفاع ۱۰۰ / ۵۰ در ۵۰

ویژگی خاص:  

محل اجرا: تهران – موزه خطای دید رویاپارک

سال اجرا: ۱۳۹۷

سفارش دهنده: شرکت ایران فان۹

Scroll to top