در رسانه ها

[vc_row height=”small”][vc_column][us_separator thick=”2″ text=”ویدیوها”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


در این برنامه امروز به به صورت زنده از شبکه سه تلویزیون پخش می‌شد، صالح سخندان درباره رابطه هنر و تکنولوژی و مهندسی صحبت میکند.
 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


این ویدیو مربوط به مصاحبه با وبسایت mbanews است. میتوانید خیر این گزارش را هم در وبسایت MBAnews با عنوان آقای خطای دید و ماجرای سه بعدی‌های دو‌بعدی بخوانید.
 
 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


برنامه نون جوونی درباره فعالیت های جوان های موفق ساخته شده. در این آیتم صالح سخندان درباره نقش زمان در کارهایش صحبت میکند.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


این ویدیوی تبلیغاتی آدامس بایودنت است که نقاشی سه بعدی آن را صالح سخندان طراحی و اجرا کرده است. صفحه پروژه آدامس استاردنت را میتوانید ببینید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column][us_separator thick=”2″ text=”روزنامه و مجلات”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجلمه اینترنتی MBAnews خرداد ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله همشهری جوان فروردین ۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله موفقیت تیر ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله دانستنی ها اردیبهشت ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

روزنامه خراسان شهریور ۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

[vc_row height=”small”][vc_column][us_separator thick=”2″ text=”ویدیوها”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


در این برنامه امروز به به صورت زنده از شبکه سه تلویزیون پخش می‌شد، صالح سخندان درباره رابطه هنر و تکنولوژی و مهندسی صحبت میکند.
 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


این ویدیو مربوط به مصاحبه با وبسایت mbanews است. میتوانید خیر این گزارش را هم در وبسایت MBAnews با عنوان آقای خطای دید و ماجرای سه بعدی‌های دو‌بعدی بخوانید.
 
 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


برنامه نون جوونی درباره فعالیت های جوان های موفق ساخته شده. در این آیتم صالح سخندان درباره نقش زمان در کارهایش صحبت میکند.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]


این ویدیوی تبلیغاتی آدامس بایودنت است که نقاشی سه بعدی آن را صالح سخندان طراحی و اجرا کرده است. صفحه پروژه آدامس استاردنت را میتوانید ببینید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column][us_separator thick=”2″ text=”روزنامه و مجلات”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجلمه اینترنتی MBAnews خرداد ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله همشهری جوان فروردین ۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله موفقیت تیر ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row height=”small”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

مجله دانستنی ها اردیبهشت ۱۳۹۶

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]

روزنامه خراسان شهریور ۱۳۹۵

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top