وقتی قاب عکس زنده می شود!

در این کار قرار بود که تابلویی داشته باشیم که زنده بشه!‌ گویا نتیجه خیلی خوب بوده! من وقتی خنده این دوستان رو در کنار کارهام میبینم، واقعاً خستگیم در میره ! آرزو میکنم بتونم کارهای بهتری رو انجام بدم.

 

Leave a Comment