علی مع الحق و الحق مع علی

من صبر و عقل برای خودم دعا میکنم و برای شما آرامش و امنیت.
دیشب شب قدر بود. بیرون نرفتم. ولی بیدار بودم. صدای دعای جوشن کبیر بلند بود. من هم این رو میکشیدم. به خاطر جواب های خوب استوری و این ایام این کار رو پست کردم. ولی تصمیم گرفتم عکس ها و بعضی کارهام رو فقط توی پیج شخصیم بذارم. اگر دوست دارید فالو کنید.
@saleh.sokhandan
علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق مع علی مع الحق

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *